Algemene voorwaarden Party CTRL - JiveNation


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder "JiveNation" het bedrijf "Party CTRL"

Door deze website te openen, stem je in met de voorwaarden en gebruikscondities van de website met inachtneming van toepasbare wetten en verordeningen. Als je het niet eens bent met de omschreven voorwaarden en condities, is het verboden deze website te gebruiken of te openen. De inhoud van deze site is beveiligd door relevante wetgeving met betrekking tot copyright en merken.


Gebruikslicentie

a. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk een duplicaat van het materiaal te downloaden (data of programmering) op de website van JiveNation, enkel voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is enkel een gebruikslicentie en geen uitwisseling van titel, onder deze voorwaarden is het verboden om:

i. het materiaal te wijzigen of te kopiëren;

ii. het materiaal te gebruiken voor commerciële doeleinden of voor eender welke publieke presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);

iii. een poging te doen om het materiaal op de website van JiveNation uit elkaar te halen en te reconstrueren;

iv. elke copyright of andere beperkende documentaties van het materiaal te verwijderen; of

v. het materiaal over te zetten naar iemand anders of het materiaal te spiegelen op een andere server

b. Deze toelating kan consequent beëindigd worden wanneer je één van deze beperkingen negeert en kan door JiveNation beëindigd worden wanneer dat gepast lijkt. Nadat de toelating beëindigd werd of wanneer het recht om de inhoud te bekijken beëindigd werd, moet u al het gedownload materiaal in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als geprinte vorm.


Disclaimer

a. Het materiaal op de website van JiveNation is gegeven “zoals ze is”. JiveNation doet geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en ontkracht en ziet dus af van elke garantie, met inbegrip van afgeleide garanties of staten van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-inbreuk van gelicencieërde eigendom of andere inbreuken op rechten. Verder, JiveNation geeft geen garanties of maakt geen voorstelling met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar Internet site of identificeert zich algemeen niet met zulke materialen of bestemmingen verbonden aan deze website.


Beperkingen

In geen geval mogen JiveNation of haar leveranciers verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade ontstaan uit het gebruik van de materialen op de Internet pagina van JiveNation of het onvermogen om deze materialen te benutten, ongeacht de mogelijkheid dat JiveNation of een door JiveNation aangestelde verantwoordelijke mondeling of schriftelijk op de hoogte werd gebracht van de waarschijnlijkheid van zo’n schade. Aangezien een aantal visies geen beperkingen toestaan op afgeleide garanties, of belemmeringen van de verplichting voor zware of toevallige schade, mogen deze straffen geen verschil uitmaken.

Wijzigingen en onregelmatigheden

Het materiaal op de website van JiveNation kan typografische of fotografische fouten bevatten. JiveNation garandeert niet dat alle materialen op haar website exact, volledig en actueel zijn. JiveNation mag verbeteringen aan het materiaal op de website aanbrengen op eender welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving. JiveNation doet echter geen beloftes om de materialen te updaten.


Links

JiveNation heeft de meerderheid van de websites of links verbonden met haar website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke verbonden webpagina’s.

Gebruik van verbonden websites is op eigen risico van de gebruiker.

Aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden

JiveNation mag de gebruiksvoorwaarden voor haar website updaten op eender welk tijdstip zonder voorafgaande kennisgeving. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met de huidige vorm van deze algemene gebruiksvoorwaarden.


Wetgeving

Elk geval van identificatie met de website van JiveNation moeten toegepast worden volgens de wetten van België en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.


Privacy Beleid

JiveNation respecteert de privacy van Licentienemer. JiveNation zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van JiveNation is in te zien. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.